Mercadona a Vallirana

Propietat: Mercadona

Client: Victorino Vicente

Data: 15/04/2015

Lloc: Vallirana