UTE SÒLS Àrea Portuària de Barcelona

Propietari: Àrea Metropolitana de Barcelona

Client: ACSA Obras e Infraestructuras

Data: Febrer 2017

Lloc: Sant Adrià del Besos – Badalona