UTE SÒLS Àrea Portuària de Barcelona

Propietari: Port de Barcelona

Client: FCC Àmbit

Data: Juliol 2016

Lloc: Port de Barcelona