Formigons no estructurals (Adec Global)

Client: Adec Global

Data: 15/07/2010

Lloc: Planta Adec Global Vallirana