INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES

1

Autoguiat GPS quan treballen en 3 dimensions

2

Autoguiat làser quan treballen en 2 dimensions

3

Rodets com a sistema de mesurament de compactació

4

Bàscules en les pales i en els camions per a evitar excessos de pes