COM HO FEM

Els residus d’obres que valoritzem i convertim en àrids per a la construcció són respectuosos amb el medi ambient, ja que són molt més sostenibles que els àrids naturals. El que fem és seleccionar els residus per transformar-los en àrids reciclats a través d’un procés molt concret i desenvolupat gràcies a la nostra inversió en R+D+I.

Valoritzem els residus de la construcció i els destinem sobretot a projectes d’obra civil, ja sigui mitjançant l’aplicació directa a les obres o proveint de material als nostres clients.

La nostra història ens avala, ja hem col·laborat en moltes i diverses obres, especialment en: moviments de terres, enderrocs i garbejats. El procés de reciclatge sol fer-se a la mateixa planta de Vallirana, però no sempre és així.

El cicle a vegades es produeix dins la mateixa obra i quan es dóna aquest cas sempre és d’ús intern. És a dir, el material reciclat s’empra exclusivament dins l’obra on s’han extret els residus. Diverses màquines s’encarreguen de convertir els residus de l’obra en materials de qualitat que compleixen amb diversos i prestigiosos certificats com el PG-3 i CE.