Grava – Ciment siderúrgic per a la construcció de ferms

Propietat: UPC

Client: Adec Global – UPC

Data: 15/09/2011

Lloc: Planta Adec Global, Vallirana