Murs de contenció amb gabions

Cliente: Adec Global – UPC

Fecha: 15/08/2011

Lugar: Planta Adec Global, Vallirana